ව්ගා නොකළ බිම් ආරක්ෂක අංශ සහ රැඳවියන්ගේ දායකත්වයෙන් වගා කිරීම පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා සහ දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී ඊයේ (20 වැනිදා) පැවැති සාකච්ඡාවකදී අවධානයට යොමුව ඇත.

 

කෘෂි අස්වනු මිලදී ගැනීමට එළවළු සංස්ථාවක් පිහිටුවීම පිළිබඳවද මෙහිදී සාකච්ඡාවට ලක්විය.

 

දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ශීතාගාර සහ ගබඩා ස්ථානපනය විය යුතු අතර දේශීය බීජ නිෂ්පාදනය කළ යුතු බවද දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු ජනාධිපතිවරයාට දැනුම් දුන්හ.

 

සියලුම දිස්ත්‍රික්ක ඒකාබද්ධ කර කෘෂි නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීම්, ගබඩා කිරීම සහ බෙදාහැරීමේ නව යාන්ත්‍රණයක් ඇති කිරීම පිළිබඳවද මෙහිදී ජනාධිපතිවරයාගේ අවධානය​ යොමු විය. දේශීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා මෙරටට ආවේණික කර්මාන්ත සහ සෙසු නිෂ්පාදන දියුණු කිරීම සහ ඒ සඳහා ව්‍යවසායකයන් දිරිමත් කිරීම පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ව දැනුවත් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here