මෙවර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් තම පක්ෂයට ජයග්‍රහණය අත්කර ගත නොහැකි බව දැන සිටින බව එම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර දිසානායක මහතා සඳහන් කරයි.

නමුත් අතුරු ජයග්‍රහණ රැසක් තම පක්ෂය විසින් ලබාගන්නා බවද ඔහු පැවසීය.
මෙම මැතිවරණයෙන් ජයග්‍රහණය කිරීමට තම පක්‍ෂයට නොහැකි බව දැන සිටියත් අතුරු ජයග්‍රහණය රැසක් ලබාගත හැකි බවත් ඒ ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් එක් වන ලෙසද ඔහු ආරාධනා කළේය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here